Vision

Teknologi udvikler sig hele tiden og bliver stadigt større del af hverdage. Dette har stor indflydelse på hvad det enkelte individ skal kunne i forhold til at besætte fremtidens job, da firmaer i hele verdenen læner sig mod flere tekniske løsninger på deres problemstillinger. For at imødekomme udviklingen bliver børn nødt til fra en tidlig alder at lære om, forstå og udvikle med forskellige tekniske konventioner. Dette gøres efter vores erfaring bedst igennem en uformel og legende tilgang.

Teknologien er under konstant udvikling, hvilket påvirker både dagligdagen og arbejdslivet, hvor der bliver stillet større og større krav til den enkelte medarbejders tekniske kunnen. Dette hænger sammen med, at flere og flere virksomheder rundt om i verden er begyndt at læne sig op af mere tekniske løsninger i forbindelse med de forskellige arbejdsopgaver i virksomheden. Alt dette stiller krav til måden hvorpå de nuværende og fremtidige generationer bliver uddannet, som udover at forstå hvordan teknologien sættes i anvendelse, også bliver nød til at have en forståelse for teknologien og hvordan teknologien kan udvikles. Dette kan kun opnås ved at sætte fokus på byggeklodserne, som danner fundamentet for teknologierne. En af disse byggeklodser er programmering, som fylder en stor del i rigtig mange teknologier. TechPlay har en vision om at lære den  nuværende og fremtidige generationer at programmere på en sjov og anderledes måde.